سوالات رایج در مصاحبه ویزا که با آنها مواجه میشوید

آیا تا به حال برای مصاحبه ویزا، به سفارت یک کشور خارجی رفته‌اید؟ شاید شما هم مانند خیلی‌های دیگر استرس سوال‌هایی را که ممکن است با آنها روبه‌رو شوید را داشته باشید. ما در این مقاله تعدادی از سوالاتی که ممکن است با آنها در مصاحبه ویزا مواجه شوید را گردآوری کرده‌ایم.

سوالات متداول مصاحبه موجود در این مقاله صرفاً برای مصاحبه ویزای شینگن در نظر گرفته نشده است، در صورت لزوم ممکن است به کنسولگری دیگرکشورها نیز بروید مثلا برخی اوقات ممکن است لازم باشد برای مصاحبه اخذ ویزای توریستی کانادا به کنسولگری یا سفارت این کشور بروید.

مصاحبه ویزای جلسه ای نیست که در آن مدارک درخواست ویزا را به یک مقام رسمی کشور مربوطه ارائه می دهید، در واقع، مصاحبه ویزا برای ارتباط عمیق تر بین متقاضی و نماینده یک دفتر دیپلماتیک در نظر گرفته شده است.

سفارت یا کنسولگری کشورها در این جلسه مصاحبه به دنبال این هستند که با پرسیدن سؤالاتی خاص و دقیق متوجه شوند که آیا داوطلب واقعاً صلاحیت دریافت ویزای شینگن را دارد یا خیر.

در طول چنین مصاحبه ای، از داوطلب صرفاً در مورد اطلاعات ارائه شده در فرم درخواست ویزا و مدارک پشتیبان آن سؤال نمی شود بلکه سؤالات خاص دیگری نیز پرسیده میشود، حتی گاهی اوقات به طور غیرمعمول، مقامات دیپلماتیک از داوطلب سؤالات شخصی نیز میپرسند.

در پاسخ به چنین سؤالاتی، این مقام دیپلماتیک فقط می خواهد اطلاعات بیشتری در مورد وضعیت داوطلب، به ویژه در مورد توانایی پاسخگویی به سوالات، صراحت و دقت داوطلب در ارائه پاسخ را جمع آوری کنند.

 دفتر دیپلماتیک نمی خواهد برای کسی که چنین ویژگی هایی ندارد ویزا صادر کند. واقعیت این است که دفتر می خواهد کاملاً مطمئن شود که دارنده ویزا در مدت زمان مورد انتظار به کشور خود باز می گردد و وی در طول اقامت خود در کشورهای عضو شینگن فعالیت های غیرقانونی انجام نخواهد داد.

اما،

 • چگونه یک داوطلب ویزا می تواند با موفقیت به چنین سوالاتی پاسخ دهد؟
 • چگونه میتوانید در این مصاحبه قبول شود و ویزا را به دلیل پاسخ های ضعیف یا ناقص در مصاحبه شینگن یا سایر ویزاها را از دست ندهد؟
 • سوالاتی که اکثرا از داوطلبان در مصاحبه ویزای شینگن پرسیده میشود چه سوالاتی هستند؟

درادامه، سوالات معمولی را که مقامات ویزا از متقاضیان ویزا می‌پرسند، خواهید دید. به توضیحات و توصیه های کارشناسان اخذ ویزا در آبرنگ‌سفر که در زیر هر یک از سوالات آمده توجه کنید تا بتوانید به راحتی پاسخی را ارائه کنید که به شما در ارائه بهترین پاسخ ها کمک می کند.

توجه داشته باشید: سوالات زیر نمونه تمام سوالات احتمالی است که یک نماینده دفتر دیپلماتیک می تواند از متقاضیان ویزا بپرسد. توجه داشته باشید که تمام این سوالات به یک داوطلب واحد داده نمی شود.

سوالاتکلیکهبایددرطولمصاحبهبرایویزای به آنها پاسخ دهیدبهشرحزیراست:

 1. آیاازدواجکردهاید؟اگربله،شغل همسرتانچیست؟چهمدتاستکهازدواجکردهاید؟

در صورت ازدواج، حتما ازقبل تاریخ دقیق ازدواج و جزئیات ازدواجتان را به خاطر بسپارید. هرگونه پاسخ اشتباه یا نامطمئن در مورد تاریخ ازدواج ممکن است به عنوان پاسخی دروغین تلقی شود. اگر متاهل نیستید، ممکن است به سادگی ذکر کنید که ازدواج نکرده یا طلاق گرفته اید.

 1. آیاشخص دیگری در این سفر همراهتان خواهد بود؟

بسیار ساده با یک بله یا خیر پاسخ دهید. همچنین حتماً رابطه ای را که با شخص همراهتان در سفر دارید روشن کنید.

 1. آیامیتوانیدسفرتان را کوتاهترکنید؟چرابهویزایسهماههنیازدارید؟

علاقه خود را به گشت و گذار در مناطق مختلف گردشگری در منطقه شینگن ذکر کنید و اینکه نمی توانید در مدت زمان کوتاهی این کار را انجام دهید. با این حال، آمادگی کامل خود را برای برنامه ریزی مجدد برنامه های خود و در صورت نیاز کوتاهترکردن سفر خود ابراز کنید.

 1. آیامیتوانیدصورتحساببانکیخودراارائهدهید؟

هنگام ارائه سند صورتحساب بانکی خود به مسئول، دقت کنید که هیچ تردیدی از خود نشان ندهید.

 1. آیابرایاینسفر تحتپوششبیمهدرمانیهستید؟

مدارک بیمه درمانی تحت پوشش را برای مدت اقامت در منطقه شینگن ارائه دهید.

 1. آیانامهتأییدمرخصیشغلیازکارفرمایخوددارید؟

به سادگی با در اختیار داشتن این نامه که از طرف کارفرمایتان (با امضا و مهر) تایید شده، آن را به مقام رسمی ارائه دهید. در صورت نداشتن چنین مدرکی، تلاش برای متقاعد کردن شفاهی مسئول در مورد داشتن مجوز کارفرما برای ترک محل کار در طول مدت سفر بی فایده خواهد بود.

 1. آیافرزندیدارید؟اگربله،چندسالدارند،چهکارمیکنند(شغلشان چیست)؟

گاهی اوقات برای یادآوری سریع عنوان شغلی فرزندان، تاریخ دقیق تولد، نام دقیق شرکتی که در آنجا مشغولند، نام دانشگاه یا مدرسه، به مشکل میخورید. به همین دلیل است که ما به شما پیشنهاد می کنیم که خود را از قبل آماده کنید و این اطلاعات را بطور دقیق به خاطر بسپارید تا از ارائه پاسخ مردد در مصاحبه ویزا خودداری کنید.

ممکن است پاسخ دهید من هنوز فرزندی ندارم – در صورتی که متاهل و بدون فرزند هستید باید اعلام کنید که فرزندی ندارید، یا اگر مجرد هستید بگویید ازدواج نکرده‌ام و فرزندی هم ندارم، یا در صورت داشتن فرزند به سادگی تعداد فرزندان و جنسیت آنها را بیان کنید، به هر حال، پاسخ شما باید کاملا طبیعی باشد.

 1. آیا ازاعضای خانوادهیادوستانتان کسی هست کهدرکشورهای عضوشینگنزندگیکند؟

حتما فهرستی از تمام اعضای خانواده و دوستانی که در منطقه شینگن زندگی می‌کنند، قبل از مصاحبه تهیه کنید، در صورتی که فراموش کرده اید در طول مصاحبه به کسی اشاره کنید، سفارت ممکن است این کار شما را تلاشی برای پاسخ ندادن به این سوال تلقی کند.

 1. آیاباافرادی که درفعالیتهایتروریستی نقش داشته اند رابطهایدارید؟

از این سوال برداشت بدی نکنید. صادقانه و بدون تردید به سوال پاسخ دهید. به مقام مسئول بگویید که هیچ اقوام و خویشاوندی مربوط به این کارها ندارید و ناراحتی خود را از این کارها ابراز کنید. به مقام مسئول نشان دهید که شما کاملاً با چنین اعمال شنیع و افرادی که مرتکب آن می شوند مخالفید.

 1. آیاپسر یا دخترشمافرزندیدارد؟

پاسخ باید ساده باشد، بله یا خیر. علاوه بر این، می توانید تعداد و جنسیت فرزندان او را نیز ذکر کنید.

 1. آیابلیطهواپیمارارزرویاخریداریکردهاید؟

با ارائه مدارک مربوط به رزرو یا خرید بلیط پرواز به سادگی به این سوال پاسخ دهید.

 1. آیاتابهحالبهکشورهایدیگرسفرکردهاید؟

با بله یا خیر پاسخ دهید. همچنین، میتوانید نام کشورهایی که به آن سفر کرده اید را ذکر کنید.

 1. چگونهمطمئن باشیمکهبعد از اتمامدورهمجازویزابهکشور خودبازمیگردید؟

به نماینده دفتر دیپلماتیک، در مورد روابط مهم و وابستگی های تحصیلی، حرفه‌ای ویا شخصیتان در کشور خود که دلایلی برای بازگشت شما هستند، توضیح دهید. دلایل بازگشت شما می تواند خانواده شما، تحصیلات، موقعیت شغلی، کسب و کار، دارایی یا موارد دیگر باشد.

 1. چهمدتمیخواهیدبمانید؟

پاسخی بدهید که کاملاً مطابق با برنامه سفر شما باشد- زمان حرکت و بازگشت خود را ذکر کنید. به یاد داشته باشید که ویزای شما بسته به زمانی که قصد اقامت در منطقه شینگن را دارید صادر می شود.

 1. چندتاخواهروبرادردارید؟آنهاکجازندگیمیکنند؟شغلشان چیست؟چندفرزنددارند؟

تعداد کل خواهران و برادران(در صورت وجود) را ذکر کنید. تمام اطلاعات دیگر خواسته شده در بالا را به درستی و بدون تردید ارائه دهید. در مکالمه خود تا حد امکان طبیعی رفتار کنید.

تا اینجا با 15 سوال رایج که ممکن است در مصاحبه ویزای خود با آن مواجه شوید آشنا شدید و پیشنهاد کارشناسان ما را در مواجهه با این سوالات مطالعه کردید می‌توانید ادامه سوالات رایج مصاحبه ویزا را در سایت آبرنگ سفر مطالعه کنید.

بحث درباره این مقاله را شما آغاز کنید!

این مقاله را در شبکه های اجتماعی به اشتراک بگذارید
مشترک شوید
اطلاع از
guest
0 نظرات
Inline Feedbacks
View all comments