میراث تاریخی

تخت جمشید نماد ایران باستان

تخت جمشید | نماد ایران باستان

پس از چند روز شیراز گردی و لذت بردن از عطر بهارنارنج خیابان‌هایش، شب‌های عمارت‌هایش و خنکا و شیرینی فالوده‌اش، وقت آن است که کمی…
مجموعه وکیل شیراز

مجموعه وکیل شیراز

تقریبا می‌توان گفت، بخش اعظمی از بناهای تاریخی شیراز را، مجموعه وکیل شیراز تشکیل داده است که شامل بازار، مسجد و حمام وکیل است. قبل…
All articles loaded
No more articles to load