بزرگداشت فردوسی

بزرگداشت بزرگ‌ترین شاعر زبان فارسی

حکیم ابوالقاسم فردوسی طوسی، زاده خراسان شهر طوس است و مشهورترین اثر وی شاهنامه و نماد ملی و حماسی ایران است. هویت ایران و ایرانی…
موزه جواهرات ملی

گنجینه‌ی جواهرات ملی

بازدید از یک موزه تا چه حد برای شما هیجان انگیز و اعجاب‌آور است؟ حتی اگر دیدن موزه‌ها اصولاً برای شما کسل کننده است بازدید…
ترمه | طرح لطیفی که دیدن دارد

ترمه | طرح لطیفی که دیدن دارد

ایران، مهد منسوجاتی است که آوازه آن در سراسر جهان پیچیده و دارای طرفداران بسیار است. ترمه یکی از آن منسوجات بوده که در خارج…