Recruitment Techniques

فرم استخدام ایران تراول

خواهشمندم پس از مطالعه فرصت های شغلی، مرام نامه و شرایط کاری ایران تراول در صورت تمایل نسبت به تکمیل فرم استخدام اقدام نمایید.

انتخاب فرصت شغلی

لطفاً قبل از پر کردن فرم شرح سمت ها، وظایف و مهارت های مورد نیاز را در صفحۀ فرصت ها شغلی بررسی نمایید. فرم زیر در بخش مهارت های تخصصی بر اساس سمت انتخابی شما تغییر می کند.
 

مهارت های عمومی

زندگی آنلاین

میزان تسلط بر نرم افزار های امور اداری

میزان تسلط بر زبان انگلیسی